Hoe smaken jouw letters eigenlijk?

Designers kunnen soms uren bezig zijn met het kiezen van een lettertype voor bijvoorbeeld een logo, maar waarom eigenlijk? Omdat elk lettertype een specifieke en karakteristieke vorm heeft, dragen letters bij aan de interpretatie van een logo of tekst. Een designer maakt de keuze voor een lettertype vaak op basis van ervaring en intuïtie maar kan daarbij sinds kort ook een wetenschappelijke onderbouwing gebruiken.

Waar eerder wetenschappelijk onderzoek al liet zien dat lettertypes sterk zijn in het overbrengen van een boodschap -zelfs sterker dan de daadwerkelijke betekenis van de tekst zelf- is er nu een onderzoek gedaan aan de universiteit van Oxford waarbij is aangetoond dat mensen bepaalde basale smaakomschrijvingen zoals zoet, zout, bitter en zuur, relateren aan bepaalde lettertypen.

Dit gebeurde op basis van de rondheid dan wel hoekigheid van het lettertype. Zoet werd bijvoorbeeld meer gerelateerd aan ronde lettertypes dan aan hun hoekige tegenhangers.

Een tweede experiment toonde aan, dat rondere lettertypes sympathieker gevonden werden dan hun tegenhangers en ook als beter leesbaar werden ervaren.

Allemaal zaken dus die van invloed zijn op de beleving van een woord (logo) of tekst. Opvallend is verder dat de uitkomsten qua (smaak)beleving van een lettertype bij alle proefpersonen gelijk waren en dus erg waardevol zijn bij het maken van een keuze voor een lettertype.

(Bron: http://ipe.sagepub.com/content/6/4/2041669515593040.full)