Infomedics doet ‘DIT’ goed!

Factoringsbedrijven NMT FenCS en Infomedics hebben besloten hun krachten te bundelen en een nieuw bedrijf te vormen onder de naam Infomedics.Een fusie van dergelijke omvang vraagt om een herpositionering van het merk in de markt. En om een merk naar buiten toe te versterken is het van essentieel belang dat het merk intern wordt gedragen en geleefd door de medewerkers.

Infomedics vroeg ons een campagne te bedenken waardoor alle medewerkers de kernwaarden van de organisatie leren kennen, er naar gaan handelen en ze over dragen. Het DNA van de organisatie mag als het ware in hun bloed gaan zitten.

Zoiets is een langdurig proces waar blijvend aan gewerkt moet worden, dus het was van belang om een campagne te realiseren die lang en breed inzetbaar is. SOV bedacht niet alleen een campagne, maar ontwikkelde tevens een strategie voor het succesvol laten slagen van het internal-branding-concept.

In het concept wordt de identiteit van Infomedics aan de werknemers verklaard aan de hand van drie vastgestelde kernwaarden: Doelgericht, Initiatiefrijk en Toegewijd. SOV bedacht een beklijvende ezelsbrug, een afkorting van de drie kernwaarden, waardoor ze voor medewerkers makkelijk te onthouden zijn: ‘DIT.’

Alleen…. het leren kennen van de kernwaarden is niet genoeg om medewerkers er ook daadwerkelijk naar te laten handelen. Voorop staat dat medewerkers er enthousiast van moeten worden en ermee aan de slag willen gaan. Om ‘DIT.’ extra kracht bij te zetten bedacht SOV een activerende en motiverende slogan: ‘DIT. gaan we doen!’

En om medewerkers metterdaad te activeren bedacht SOV speciale interventies als workshops en lezingen, met als doel de medewerkers verder na te laten denken over de kernwaarden om zo een beter beeld te krijgen van de betekenis ervan voor het functioneren in de praktijk.

En is de koers eenmaal uitgezet, dan is het van belang om koers te houden. Het is belangrijk medewerkers er blijvend aan te herinneren wat het belang is van de kernwaarden en waarom ‘DIT’ wordt gedaan. Alleen op die manier kunnen de kernwaarden verankeren in de organisatie en kan het merkgedrag voor iedereen vanzelfsprekend worden. SOV gaf hier invulling aan door een aantal leuke prikkelende acties en incentives te ontwikkelen die op verschillende momenten inzetbaar zijn.