proclaimer

sov.nl is de website van SOV concept en vormgeving

Fouten of onvolledige informatie op www.sov.nl

Ziet u een fout of ontbreekt er naar uw idee informatie? Wij stellen uw reactie op prijs en doen ons best deze site hiermee te verbeteren. U kunt reageren via www.sov.nl/contact.

Privacy

Uit bezoek aan www.sov.nl verkregen informatie wordt alleen gebruikt ter verbetering van de site en voor bezoekstatistieken. Om de website verder te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren, verzamelen en analyseren wij anonieme gegevens over het gebruik van deze website. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat onder meer om het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Onze cookies kunnen niet gebruikt worden om u op websites van derden identificeren.

Auteursrecht

Persoonlijk gebruik, dat wil zeggen niet-commercieel gebruik van de inhoud van deze site is toegestaan. SOV behoudt zich het auteursrecht voor van alle werken op www.sov.nl, zoals de geplaatste berichten, beeldmerken, logo’s, illustraties en foto’s. Wilt u hiervan toch gebruik van maken, stuur dan een mailbericht naar ons.

Cookies en sov.nl

Sinds 5 juni 2012 is in Nederland de nieuwe Telecomwetgeving van kracht. Op deze pagina over ‘cookiewet’ wil SOV u zo goed en duidelijk mogelijk informeren.