Wat is de toegevoegde waarde van jouw merk?

Cowboys brandmerkten vroeger hun vee, zodat ze wisten welk vee op welke ranch thuishoorde, en aardewerk droeg 3000 jaar geleden al een symbool van de maker.

Ergens je stempel op drukken als (h)erkennings-teken is al erg oud, maar tegelijkertijd actueler dan ooit. Bijna alles is tegenwoordig een merk: producten, organisaties, diensten en zelfs personen.

Zorgvuldig een merk ontwikkelen en bouwen wordt dan ook steeds essentiëler om succesvol binnen de markt te opereren. Een merk biedt namelijk herkenning, onderscheid, binding en identificatie.

Binnen de diverse vakgebieden heeft ieder zijn eigen kijk op merkontwikkeling. Designers denken in huisstijl en huisstijl-elementen, terwijl marketing/communicatie managers denken in termen van kernwaarden en reclamemakers hebben het juist weer over de belofte van het merk.

SOV heeft de kennis en de ervaring om juist integraal te denken, waardoor de merkwaarde zich in een veel diepere en bredere betekenis kan ontwikkelen. Wij helpen ondernemers en managers met het ontwikkelen en bouwen van een sterk merk en doen dat op een pragmatische wijze.

SOV heeft een merkmethodiek ontwikkeld, waarmee we efficiënt en krachtig tot de merkessentie komen die uiteindelijk een goed merk ook belangrijk maakt. Sterke merken leveren nu eenmaal meerwaarde op, verkopen beter en creëren duurzame klantrelaties.